04 kwiecień 2014

Zaginięcia osób

Codziennie w kraju znika bez wieści 50 osób, a liczba ta z roku na rok stale wzrasta. Na przestrzeni ostatnich lat również na terenie gminy notowane są coraz częstsze zaginięcia osób w starszym wieku, co nabiera już znamion kryzysu. Podejmowane przez Policję działania poszukiwacze osób zaginionych (mieszkańców gminy Tomaszów Maz.) w żadnym przypadku nie zakończyły się sukcesem. 

Problemem jest system (czy też może jego brak) zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym, zazwyczaj chorym na Alzhaimera. W Polsce cierpi już na te chorobę 200000 osób, a wraz z nimi cierpią również ich rodziny, ponieważ opieka nad chorym wymaga wiele troski, cierpliwości oraz błyskawicznej interwencji w chwilach kryzysu.  W dzisiejszej dobie życia nikt, mimo najszczerszych chęci, nie jest w stanie zapewnić takiej opieki przez 24 godziny na dobę. Ponadto, należy zaznaczyć, że zniknięcie bardzo często bywa niebezpieczne nie tylko dla osoby zaginionej, ale także dla jej bliskich. Rodzina  przeżywa kryzys psychiczny, a część bliskich   zapada na depresję”.

Najlepszym skutecznym rozwiązaniem jest wyposażenie osoby chorej w GPS Live. Jest to urządzenie, które pozwala na błyskawiczną identyfikację miejsca pobytu podopiecznego oraz alarmowanie o potencjalnym niebezpieczeństwie. Gdy chory opuści wyznaczony dla niego obszar uruchamiany jest system alarmowy i natychmiast na telefon komórkowy opiekuna wysyłana jest wiadomość SMS o zaistniałym zdarzeniu. Rozwiązanie takie stosowane jest z sukcesem w wielu krajach.

Zdaję sobie sprawę, że nie każdą rodzinę może być stać na taki system, dlatego też, wydaje się zasadnym podjęcie działań (programów) wspierających dla takich rodzin. Koszty społeczne akcji poszukiwawczych są nieporównywalnie wyższe od kosztów poniesionych na działania zapobiegawcze.
W przypadku osoby, która ukończyła 70 rok życia, poszukiwania trwają pięć lat.

Kalendarz