05 czerwiec 2024

Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków ruchomomych oraz remont konsertwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojcow Franciszkanów w Smardzewicach.

NAZWA ZADANIA: Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytków ruchomomych oraz remont konsertwatorski elewacji zespołu klasztornego Ojcow Franciszkanów w Smardzewicach.

BENEFICJENT: Gmina Tomaszów Mazowiecki

OPIS INWESTYCJI:
Działanie 1: Konserwacja zabytków ruchomych: ołtarza św. Salomei oraz św. Franciszka
Działanie 2: Remont konserwatorski wypraw tynkarskich i detalu sztukarskiego elewacji kościoła i klasztoru – zespołu klasztornego Ojców Franciszkanów w Smardzewicach.

Całkowita wartość inwestycji – 985 634,39 zł

Dofinansowanie – 960.993,00 zł

Planowany okres realizacji: 2024 – 2025 r.

Kalendarz