08 lipiec 2021

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki z jednogłośnym absolutorium

W dniu 06.07.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Twardej odbyła się XLII sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki. Podczas sesji absolutoryjnej radni zapoznali się z raportem o stanie gminy za rok 2020, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2020 rok. W drodze głosowania radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki. Wójt złożył podziękowania radnym Rady Gminy, jednostkom pomocniczym oraz pracownikom urzędu za współpracę. Podkreślił, że dobre wykonanie budżetu gminy to sukces nie tylko władz gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Kalendarz