23 lipiec 2020

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki z absolutorium

W dniu 22.07.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Twardej odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy za 2019 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, radni jednogłośnie (14 radnych obecnych) udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Wójt złożył podziękowania pracownikom Urzędu Gminy, bez pracy których, realizacja tak wielu zadań, szczególnie inwestycyjnych nie byłaby możliwa. Słowa podziękowań skierował również do radnych Rady Gminy, dzięki którym podejmowane decyzje przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki.  

Galeria

Kalendarz