15 listopad 2022

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że w Urzędzie Gminy można składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

Uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani zakupem węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), mogą składać:

1) wnioski w wersji papierowej, które przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, budynek A, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00,

2) wnioski za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kalendarz