08 marzec 2018

Wieczór poetycki dla Pań

W dniu Święta Kobiet zorganizowano w Smardzewicach wieczór poezji, podczas którego swoje wiersze prezentowali autorzy zrzeszeni w Klubie Literackim Estawela. Klub działa przy Stowarzyszaniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Z bogatej antologii usłyszeliśmy wiersze o różnej tematyce.
Te sławiące miłość i pożądanie, budzące refleksje nad życiem i przemijaniem, opiewające przyrodę i ukochaną ojczyznę i wiersze modlitwy skierowane do Boga i Boga sławiące. Recytujący swoje wiersze dostarczyli nam pięknych wrażeń literackich, zachwycili pięknem słowa i wzruszyli do łez. Organizatorzy wieczoru Biblioteka i Świetlica bardzo serdecznie dziękują przybyłym gościom za zaprezentowanie nam swojego dorobku literackiego. Dziękujemy także za otrzymane w darze dla biblioteki tomiki poezji, jeden to antologia wierszy Klubu Estawela, drugi zatytułowany „Meandry życia” Pani Elżbiety Wiewiórowskiej. Rozsmakowani w poezji na pewno je „doczytamy” i polecimy naszym czytelnikom.

Kalendarz