14 listopad 2019

W Niebrowie wspólnie działamy i wspólnie czas spędzamy

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 10 000,00 zł od Samorządu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich oraz środków własnych gminy, teren rekreacyjny w Niebrowie zyskał urządzoną strefę relaksu i rekreacji. Wykonano bezpieczne miejsce na ognisko z ustawionymi wokół biesiadnymi ławkami, zamontowano  drewniane ogrodzenie oraz wykonano liczne nasadzenia krzewów iglastych i liściastych. Plac zabaw został uzupełniony o dodatkowe urządzenie zabawowe dla dzieci – lokomotywę.    

W niedzielę, 10 listopada 2019r. po zakończeniu prac montażowych w strefie relaksu, na terenie urządzonej przestrzeni publicznej w miejscowości Niebrów odbyła się impreza integracyjna pn. „Nieborowskie spotkania przy ognisku”. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy wsi Niebrów oraz goście z sąsiednich miejscowości: Zawady i Łaziska oraz miasta Tomaszów Mazowiecki.

Nie zabrakło zabaw i  konkursów sportowych i plastycznych z nagrodami dla dzieci  i młodzieży. Wśród atrakcji znalazły się bloki konkursów z nagrodami, ognisko z muzyką biesiadną i pieczeniem kiełbasy. Oczywiście Piknik nie mógł się obyć bez dobrego jedzenia. Tradycyjnie o podniebienia uczestników imprezy zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Niebrowianki”. Zwieńczeniem wieczoru była impreza taneczna przy muzyce mechanicznej.

 „Nieborowskie spotkanie przy ognisku” było podsumowaniem prac wykonanych w 2019 rok przy zagospodarowywaniu terenu rekreacyjnego, integracją mieszkańców w celu podejmowania kolejnych inicjatyw, których celem będzie dobro wspólne mieszkańców.

W realizacje projektu bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy Niebrowa, którzy wspólnie działali przy porządkowaniu terenu, nasadzeniu roślinności, montażu drewnianego ogrodzenia, czy też organizowaniu imprezy integracyjnej na zakończenie projektu.

Kalendarz