22 sierpień 2023

W Chorzęcinie uroczyście wręczono granty

W dniu 18 sierpnia 2023 r. w Chorzęcinie, podczas spotkania zorganizowanego przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Zbigniewa Ziembę, wręczone  zostały granty sołeckie, granty dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dla parafii i gmin w powiecie tomaszowskim. Zaproszeni goście, wśród których byli: Pan Antoni Macierewicz – Marszałek Senior, Poseł  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Robert Telus  - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, wręczyli czeki na realizację zadań w ramach środków finansowych z budżetu województwa łódzkiego.

            Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki - Franciszek Szmigiel odebrał czek na 20 000 zł  na realizację zadania w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego. Na terenie gminy  zostanie przeprowadzona renowacja kapliczki przydrożnej w Chorzęcinie.

            W ramach programu „Łódzkie ratuje zabytki” Klasztor Ojców Franciszkanów
w Smardzewicach otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Antoniego.

       Z programu „Sołectwo na plus” granty w wysokości 12 000 zł otrzymały sołectwa: Chorzęcin, Jadwigów, Niebrów, Tresta, Twarda, Wąwał i Wiaderno. Dzięki powyższym środkom finansowym zostaną zakupione urządzenia rekreacyjne na place zabaw, wiaty stadionowe, lampy solarne oraz sprzęt gastronomiczny niezbędny do wyposażenia Domów Ludowych.

       W ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”  Sołtys Smardzewic  odebrał czek na  100 000 zł na realizację projektu obejmującego budowę platformy widokowej – zielonego przystanku przy  wyrobiskach kopalni „Biała Góra”. 

Ponadto granty w ramach programu „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego” otrzymały nasze jednostki:

- OSP Twarda – 20 000 zł

- OSP Wąwał – 19 800 zł

- OSP Chorzęcin – 20 000 zł

- OSP Jadwigów – 19 900 zł.

Powyższe pieniądze zostaną wykorzystane na doposażenie jednostek OSP.

            Wszystkim gminom, sołectwom, druhom OSP i parafiom z terenu powiatu tomaszowskiego, którym udało się pozyskać pieniądze, serdecznie gratulujemy.

 

Kalendarz