28 grudzień 2021

UWAGA!!! - Likwidacja kasy Urzędu

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, iż od dnia 01.01.2022 r. zostaje zlikwidowana kasa mieszcząca się w budynku B Urzędu Gminy. Wszelkich opłat za wyjątkiem podatków i opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi proszę dokonywać na konto

16 9291 0001 0125 0523 2000 0020.

Wpłaty dotyczące podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy.

Kalendarz