29 maj 2019

Urządzenie terenów zielonych w parku w Wąwale

W maju br. gmina podpisała umowę z firmą Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni spółka cywilna, Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak z Tomaszowa Mazowieckiego na Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał.

Firma w ramach umowy na początku zajmie się usunięciem chorych drzew i krzewów. Następnie wykona przesadzenia kilku krzewów w nowe miejsca, wykona prace pielęgnacyjne na drzewach oraz cięcia redukcyjne krzewów. W kolejnym etapie zostanie przygotowany grunt pod nasadzenia nowych drzew – 14 szt., krzewów – 506 szt. i bylin – 300 szt. W ramach umowy zostanie również wykonana rekultywacja ponad 5 tys. m2 trawnika oraz zostaną zakupione i zamontowane stojaki rowerowe, kosze na śmieci i tablica informacyjna.

Całość zadania, które zostanie wykonane do końca lipca 2019 r., to koszt 97.743,00 zł

Umowa obejmuje również pielęgnację i utrzymanie urządzonych terenów zielonych, polegającą w szczególności na: uzupełnianiu wypadów w dokonanych nasadzeniach, nawożeniu, opryskach, formowaniu krzewów, pieleniu, podlewaniu i koszeniu trawników. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych będzie wykonywana przez firmę p. Zysiaka do października 2020 r. za kwotę ponad 30 tys. zł.

Kalendarz