29 maj 2019

Urządzamy przestrzeń publiczną pomiędzy klasztorem a ośrodkiem zdrowia w Smardzewicach

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje operację pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice”, która uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę o przyznanie pomocy podpisano w październiku 2018 r., a kwota dofinansowania którą przyznano gminie wynosi 298.685,00 zł.

W połowie kwietnia br. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową Paweł Zięba z Tomaszowa Mazowieckiego na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie terenów zielonych i małej architektury wraz z oświetleniem terenu”.

Firma wykona ścieżki spacerowe i zajmie się montażem małej architektury typu: fontanna, stolik szachowy, stoliki z krzesłami, ławki drewniane, domki dla owadów, stojak na rowery, kosze na śmieci. Dodatkowo firma urządzi tereny zielone wraz z systemem nawadniania, wykona trawniki oraz nasadzenia krzewów. Ponadto wykonane zostanie przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Wszystko to za kwotę 645.911,13 zł brutto.

W ramach inwestycji powstanie również mobilna wystawa plenerowa „Żubr smardzewicki w kulturze gminy Tomaszów Mazowiecki”. Będzie to 8 mobilnych paneli wystawowych z kolorowym nadrukiem w tematyce żubra smardzewickiego. Tym zadaniem zajmie się warszawska firma dB Unlimited Ludmiła Śnieżko za kwotę 12.054,00 zł brutto.

Wszystkie prace mają być zakończone z końcem sierpnia 2019 r.

Kalendarz