08 maj 2024

Uroczyste ślubowanie Sławomira Bernackiego - Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki i całej nowo wybranej Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki

6 maja 2024 r. odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki. Posiedzenie Rady Gminy rozpoczęła najstarsza wiekiem na sali obrad radna – Anna Jedynak. Nowo wybrany Wójt oraz wybrani Radni Rady Gminy odebrali z rąk Pani Pauliny Pisarek - Przewodniczącej Gminnej Komisji Terytorialnej zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie. W dalszej części posiedzenia w głosowaniu tajnym wybrani zostali: Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Król i Wiceprzewodniczące Rady Gminy – Anna Jedynak i Anna Gawarzyńska. Dalszą część obrad poprowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto uchwały o wyborze przewodniczących i członków stałych komisji rady gminy: Komisji Finansowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Ekologicznej, Komisji Samorządu Lokalnego i Ochrony Przeciwpożarowej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na zakończenie sesji głos zabrał ustępujący Wójt – Franciszek Szmigiel, który życzył nowemu Wójtowi i Radzie Gminy owocnej współpracy na rzecz dalszego rozwoju naszej Gminy.

Kalendarz