12 wrzesień 2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowo utworzonym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie

W dniu 4 września 2023 r. w nowo utworzonym  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie odbyło się  rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie  z liczbą uczniów  150 i Publiczne Przedszkole w Chorzęcinie z liczbą dzieci 59.

 W uroczystości udział wzięli m. in. Pan Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Pani Krystyna Pierścińska – Przewodnicząca Rady Gminy, ks. Józef Jeleń – proboszcz parafii św. Małgorzaty w Chorzęcinie, Pan Krzysztof Ogórek – sołtys sołectwa Zawada, Pan Bogdan Krężelewski – prezes OSP Zawada oraz Pan Piotr Kusideł - Przewodniczący Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi przed nowo wybudowanym skrzydłem szkoły, a sale lekcyjne i inne pomieszczenia poświęcił ks. Proboszcz Józef Jeleń. Podczas dalszych uroczystości Wójt Gminy wręczył Pani Emilii Mazurek podziękowanie za pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie, jednocześni powierzając Pani Elżbiecie Miksie-Wojtalczyk stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie, a Pani Emilii Mazurek stanowisko  zastępcy dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie. Dźwiękiem dzwonka na sali gimnastycznej Pani Dyrektor Zespołu oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2023/2024, życząc dzieciom jak najlepszych rezultatów w nauce.

My również dołączamy się do życzeń. Powodzenia

Kalendarz