15 wrzesień 2023

Ulica Tomaszowska w miejscowości Wąwał będzie wyremontowana

W dniu 19 września 2023 r.  Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel  oraz Dyrektor ds. Produkcji w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim – Mariusz Gładki, w obecności inspektora nadzoru – Konrada Ząbeckiego,  podpisali umowę na realizację zadania pn.: „ Remont drogi gminnej nr 116641E w miejscowości Wąwał ul. Tomaszowska”.

W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z :

- ułożeniem nowej nawierzchni  jezdni na długości 1100 m i szerokości 5 m,

- utwardzeniem poboczy: prawa strona z kruszywa łamanego, lewa strona z kostki betonowej,

- regulacją nawierzchni zjazdów, w celu wyrównania do nawierzchni jezdni po remoncie,

- oczyszczeniem rowów przydrożnych wraz z remontem i regulacją przepustów.

Wykonawca na zrealizowanie powyższego zadania ma czas do 15 grudnia 2023 r. Całkowity  koszt realizacji inwestycji wynosi brutto 1 339 814,23 zł., z czego 659 905,00 zł Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Galeria

Kalendarz