11 wrzesień 2020

Ulica Kasztanowa w Kolonii Zawada utwardzona

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowa w miejscowości Kolonia Zawada”  została wykonana przez firmę P.H.U. MARBRUK Marcin Jakubczyk z Przysuchy. W ramach realizacji zadania stara i rozjeżdżona  nawierzchnia z  kruszywa  została wykonana z kostki betonowej na długości 127 m i szerokości 3,5 m. Szerokość jezdni uwarunkowana jest wąskim pasem drogowym i pozostawieniem dużej powierzchni chłonnej, ze względu na ochronę kasztanowców ( stąd nazwa ulicy). W ramach zadania firma zdemontowała stary nieczynny słup, który pełnił funkcje do przyłącza telekomunikacyjnego i oświetlenia wewnętrznego.

Utwardzenie drogi kostką wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i osób poruszających się  samochodem. Usprawni komunikację między znajdującymi się wzdłuż drogi posesjami oraz ograniczy poziom hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 105 tysięcy zł.

 

Galeria

Kalendarz