24 sierpień 2020

Ulica Jagiełły w miejscowości Cekanów gotowa

Dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116457E – ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów”. Inwestycja zrealizowana była w ramach programu rządowego – Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 rok. Wartość całkowita projektu wynosi 693 266,16 zł, a dofinansowanie z FDS 346 632,00 zł.

W ramach realizacji zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa wykonało przebudowę drogi gminnej o długości 565 m. Wjazdy do posesji zostały wykonane z kostki brukowej, a zjazdy do pól  utwardzone destruktem. Pobocza wzdłuż przebudowanej drogi zostały obustronnie utwardzone kruszywem, a przydrożne rowy udrożnione wraz z nowymi rurami przepustowymi pod zjazdami.

Droga przez miejscowość Cekanów jest alternatywnym połączeniem z drogą wojewódzką 713 relacji  Łódź – Opoczno i Gminą Lubochnia. Powyższa inwestycja  przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu podróżowania, a mieszkańcom zapewni bezpieczny dojazd do swoich posesji. Nowa nawierzchnia drogi wpłynie na  obniżenie poziomu hałasu i emisji spalin do powietrza.

Kalendarz