14 marzec 2019

Ulica Górna w Zaborowie Drugim – rozpoczynamy przebudowę

W Zaborowie Drugim zostanie przebudowana ulica Górna na odcinku ok. 660 mb wraz ze skrzyżowaniem ulic Piękna, Równa i Nadrzeczna. Jezdnia ulic Górnej i Pięknej zostanie poszerzona do ok. 5 m. Na przedmiotowej drodze i skrzyżowaniach (Piękna, Łąkowa, Górna, Równa oraz Górna, Nadrzeczna) zostanie wykonana warstwa jezdni z betonu asfaltowego, a pobocza zostaną utwardzone kruszywem. Zjazdy do posesji zabudowanych zostaną utwardzone kostką betonową, a do pozostałych – kruszywem łamanym. Dodatkowo zostaną wyregulowane studzienki kanalizacyjne i zawory wodociągowe, a także zostanie poprawione funkcjonowanie odwodnienia drogi. Pojawi się też nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Roboty drogowe wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego w konsorcjum z firmą ALTOR z tego samego miasta. Całość robót drogowych, których wykonanie planowane jest do końca lipca 2019 r., wyniesie ok. 570 tys. zł.

Kalendarz