05 grudzień 2014

Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji w Niebrowie

W czerwcu tego roku zakończono I etap budowy kanalizacji sanitarnej w kilku miejscowościach. Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Zawadzie oraz wykonano sieć kanalizacyjną w miejscowościach Zawada, Godaszewice, Chorzęcin. W listopadzie przystąpiono do realizacji II etapu kanalizacji, obejmującego miejscowości Niebrów, Łazisko i Łagiewniki. Obecnie układany jest kolektor w Niebrowie. Wykonywana jest główna sieć kanalizacyjna i odgałęzienia do granic nieruchomości.

Zostanie ułożone około 1,5 km  kolektora grawitacyjnego i tłocznego oraz powstanie jedna tłocznia ścieków, zlokalizowana przy skrzyżowaniu z ul. Mostową . Roboty potrwają co najmniej do końca lutego przyszłego roku. Za utrudnienia spowodowane tymi pracami przepraszamy i prosimy o ostrożne poruszanie się po drodze. Liczymy na Państwa zrozumienie i cierpliwość.

Galeria

Kalendarz