17 lipiec 2020

Trwa przebudowa drogi gminnej ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów

 Przebudowa drogi gminnej nr 116457E – ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów realizowana jest w ramach programu rządowego – Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 rok. Wartość całkowita projektu wynosi 693 266,16 zł, a dofinansowanie z FDS 346 632,00 zł.

Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa w ramach, którego  wykonana  zostanie  nowa  nawierzchnia  jezdni
oraz  wjazdy do posesji.  Pobocza  drogi  oraz  wjazdy do  przyległych  pól  będą  utwardzone, a  istniejące rowy przydrożne zostaną udrożnione.                                          
Realizacja inwestycji  pozwoli na  zwiększenie  bezpieczeństwa  okolicznych  mieszkańców, jak również osób korzystających z drogi incydentalnie.

Galeria

Kalendarz