Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra Sp. z o.o.

We wschodniej części w miejscowości Smardzewice znajduje się „Tomaszowska Kopalnia Surowców Mineralnych Biała Góra”, największa w Polsce i jedna z największych w Europie kopalnia piasku kwarcowego.