22 styczeń 2021

Termomodernizacja Domu Ludowego w Twardej i świetlicy wiejskiej w Smardzewicach

W dniu 14 stycznia 2021 roku  została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Domu Ludowego w Twardej realizowanych w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”.

W ramach realizacji zadania wykonane zostanie docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, modernizacja systemów grzewczych c.o., przebudowa kotłowni zasilanej węglem na gazową wraz z budową zbiornika na gaz  i instalacją. Przebudowana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z sanitariatami, zapleczem kuchennym i socjalnym oraz instalacja elektryczna i odgromowa. Zrobiona zostanie wentylacja z rekuperacją, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która pozwala w pełni kontrolować przepływ powietrza w budynku.  W przebudowanym budynku zamontowana zostanie również klimatyzacja.  

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a firma  ARCH-BUD Anna Hajdera  z Tomaszowa Mazowieckiego zrealizuje je za kwotę  ponad 1,6 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2022 r.

W ramach tego samego projektu 20 stycznia 2021 r. została podpisana umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym LASOTA Sp. j. Jacek Lasota, Jakub Lasota, Bartłomiej Lasota z Tomaszowa Mazowieckiego  na roboty budowlane polegające na termomodernizacji i przebudowie budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Smardzewice.

W ramach realizacji zadania firma wykona docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, modernizację systemów grzewczych c.o., przebudowę kotłowni olejowej na gazową wraz z budową zbiornika i instalacją. Ponadto w całym budynku będzie rozprowadzona wentylacja z rekuperacją. Przebudowana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z sanitariatami, zapleczem kuchennym i socjalnym, instalacja elektryczna, sygnalizacji włamania i napadu, CCTV i odgromowa oraz oddymiania klatki schodowej. Budynek zostanie wyposażony w schodołaz, który umożliwi korzystanie ze świetlicy również osobom niepełnosprawnym. Zadanie to również dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całość robót zostanie wykonana za kwotę ponad 2,5 mln złotych, a przewidywany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2022 r.

W ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zakład Remontowo-Budowlany LASOTA Sp.j. wykona również roboty budowlane polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Smardzewice realizowane w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m-ci Smardzewice – inwestycje w infrastrukturę społeczną”.

Roboty budowlane polegać będą na przebudowie poddasza, na którym nastąpi zmiana sposobu użytkowania na cele działalności kulturalnej. Wydzielone zostaną 2 sale: na działalność orkiestry dętej i zespołu ludowego. W ramach realizacji robót budowlanych przebudowane zostaną sanitariaty, pomieszczenia magazynu oraz ciągi komunikacyjne. Całkowita wartość zadania wynosi  ponad 205 tys. złotych.

Realizacja powyższych zadań zwiększy efektywność energetyczną w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze gminy Tomaszów Mazowiecki, poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynkach: świetlicy wiejskiej w Smardzewicach oraz Domu Ludowym w Twardej. Ponadto przebudowa poddasza w świetlicy wiejskiej  przyczyni się do wspierania działalności organizacji kulturalnych m.in. orkiestry dętej oraz zespołu ludowego ze Smardzewic.

Galeria

Kalendarz