16 styczeń 2015

Terminarz pobytów projektanta kanalizacji sanitarnej

Zasady prowadzenia uzgodnień w zakresie kanalizacji podejścia przykanalika od kanału głównego kanalizacji sanitarnej do budynku.
Wizyta na działce w celu podpisania protokołu uzgodnień lokalizacji przykanalika realizowane będzie przez Projektanta dwukrotnie. W przypadku, kiedy pierwsza wizyta będzie bezskuteczna Projektant pozostawi informację (w skrzynce korespondencyjnej) o swojej wizycie oraz poda przybliżoną datę następnej wizyty wraz z telefonami kontaktowymi. W przypadku kiedy właściciel/współwłaściciel nie zareaguje na informację, Projektant ponownie przyjedzie w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od daty pierwszej wizyty. W przypadku drugiej wizyty i nie zastania właściciela posesji, projektant ponownie pozostawi informację o swojej wizycie z danymi kontaktowymi i prośbą o kontakt a ponadto prześle za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo z prośbą o uzgodnienie lokalizacji przykanalika. Po tak przeprowadzonej procedurze, jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona, Projektant odstąpi od zaprojektowania przykanalika na przedmiotowej działce i zaprojektuje jedynie odcinek sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości wg posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Kalendarz