20 kwiecień 2020

Tereny rekreacyjne nad Pilicą

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje duży projekt turystyczny pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim" w skład którego wchodzi m.in. zadanie pn. „Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Smardzewice”. W ramach tego zadania powstaje teren rekreacyjny w Smardzewicach, usytuowany nad Rzeką Pilicą, w miejscu zwanym potocznie „Ogrodami”. Wykonawcą robót jest firma tomaszowska Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak.

Prace są prowadzone sukcesywnie, od początku roku. W ostatnich dniach wykonano drogę dojazdową do terenów rekreacyjnych, zakończoną pętlą do zawracania pojazdów z kajakami. Uporządkowano i wyrównano cały teren, wycięto cześć drzew kolidujących z montowaną małą architekturą. Część drzew poddano pielęgnacji. Nad rowem została już zamontowana kładka widokowa. Wykonawca obecnie montuje urządzenia zabawowe. Zakończenie prac przewidywane jest na początku sezonu wakacyjnego.

Kalendarz