11 wrzesień 2015

Teren wokół Domu Ludowego w Chorzęcinie przyjaznym miejscem dla mieszkańców

Tereny wokół Domu Ludowego, zgodnie z wolą mieszkańców Chorzęcina, są kształtowane na potrzeby sportu, rekreacji i wypoczynku. Wypełnianie tej przestrzeni odbywa się m.in.  poprzez montaż urządzeń małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Tegoroczna inwestycja jest kontynuacją działań zrealizowanych w ubiegłym roku tj. budowy toru łyżworolkowego oraz utwardzeń (pod estradę, przedpole estrady, place, ścieżki spacerowe).

W tym roku na terenie pomiędzy Domem Ludowym a Kościołem zostały zamontowane nowe urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych. Poszerzono istniejący chodnik wzdłuż ogrodzenia szkoły. Zostały wykonane nowe trawniki i nasadzenia drzew i krzewów wieloletnich.
Realizacja inwestycji ma na celu przede wszystkim urządzenie bezpiecznego i przyjaznego dzieciom miejca zabawy oraz miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży i dorosłych, sprzyjającego  nawiązywaniu kontaktów społecznych. Efekty wykonanych prac znacząco podniosły walory estetyczne i funkcjonalne centrum wsi Chorzęcin.
Oczekujemy, że wpłyną one znacząco na integrację mieszkańców i przyczynią się do zwiększenia społecznej aktywności i poprawy życia społeczeństwa wiejskiego. Pierwsza impreza integracyjna już się odbyła.
Z naszych obserwacji wynika, iż miejsce to jest często odwiedzane zarówno przez dzieci jak i młodzież i dorosłych mieszkańców Chorzęcina i nie tylko. Mieszkańcy Chorzęcina są bardzo gościnni i serdecznie zapraszają sąsiadów z innych miejscowości do czynnego korzystania z zamontowanych urzadzeń.

Kalendarz