22 czerwiec 2022

Świetlica Wiejska w Smardzewicach już gotowa

W czerwcu br. została zakończona realizacja operacji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewice”, dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Gmina Tomaszów Mazowiecki uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych  w wysokości 89.078,00 zł, natomiast całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 209.850,02 zł.  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 2 października 2020 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego. Głównym celem zadania było stworzenie warunków lokalowych do rozwoju działalności społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę obiektu kulturalnego zlokalizowanego w miejscowości Smardzewice przy ul. Głównej 16/18. 

W ramach zadania przebudowano i zmieniono sposób użytkowania poddasza na cele działalności kulturalnej. Wydzielone zostały dwie sale, jena na działalność orkiestry dętej, a druga dla zespołu ludowego. Przebudowywane zostały również sanitariaty, pomieszczenia magazynu oraz ciągi komunikacyjne.

Roboty budowlane trwały od stycznia ubiegłego roku, równolegle z pracami obejmującymi termomodernizację i przebudowę całego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewice. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Remontowo-Budowlany LASOTA Sp. j.  Tomaszowa Mazowieckiego.

Galeria

Kalendarz