09 grudzień 2014

Spotkanie związane z PGN dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki odbędzie się spotkanie informacyjne o przystąpieniu Gminy Tomaszów Mazowiecki do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Celem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat przygotowywanego Planu oraz działań służących poprawie stanu środowiska, jakości powietrza i warunków życia mieszkańców Gminy. Szczegółowe określenie zadań pozwoli Gminie ubiegać się o dofinasowanie ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej w latach 2014–2020, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Obejmują one w szczególności:
-    termomodernizację budynków,
-    modernizację oświetlenia ulicznego i transportu publicznego (niskoemisyjnego),
-    inwestycje w czyste źródła energii (OZE),
-    modernizację lokalnych kotłowni.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa.
Więcej informacji na temat działań prowadzonych przez Gminę w ramach przygotowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki, pok. 11b.
Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki do udziału w tym spotkaniu. Spotkanie odbędzie się 17.12.2014 r. o godzinie 11.00 w Sali nr 1  Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Kalendarz