19 grudzień 2014

Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie przygotowania PGN

W dniu 17.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki odbyło się spotkanie z interesariuszami z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki.

Wykonawcą dokumentu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa.

Na spotkaniu przedstawiono m.in.:

  •     zakres działań Wykonawcy,

  •     informacje odnośnie pozyskanych przez Gminę środków na opracowanie PGN,

  •     znaczenie i korzyści dla Gminy związane z posiadania PGN,

  •     rola PGN w potencjalnych  inwestycjach przedsiębiorców (interesariuszy),

  •     współdziałanie mieszkańców i przedsiębiorców w opracowaniu PGN,

  •     sposób przeprowadzania inwentaryzacji emisji,

  •   wskazanie możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje określone w PGN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania przedstawione zostały korzyści oraz  aspekty współpracy między gminą a interesariuszami przy realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki .
Wszystkim przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy!

Kalendarz