Spotkanie opłatkowe dla Kół Gospodyń Wiejskich w Łazisku

Tegoroczne spotkanie opłatkowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich odbyło się 13 grudnia w świetlicy wiejskiej w Łazisku. Spotkanie rozpoczęto występem słowno-muzycznym przygotowanym przez dzieci uczęszczające do świetlicy wiejskiej pod kierunkiem Beaty Ogłuszki i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Łazisku Irenę Bober. Na uroczystość zostały zaproszone władze gminy na czele z wójtem Franciszkiem Szmiglem, zastępcą wójta Sławomirem Bernackim, inspektor ds. promocji gminy Marią Robak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się radny Eugeniusz Gawarzyński, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, strażacy z OSP Łazisko, księża i siostra z parafii św. Małgorzaty w Chorzęcinie oraz przedstawiciele miejscowych organizacji. W imieniu gospodarzy życzenia złożyła przewodnicząca KGW Irena Bober, a w imieniu przybyłych gości wójt i zastępca wójta. Modlitwą odmówioną przez Proboszcza parafii św. Małgorzaty w Chorzęcinie rozpoczęła się najważniejsza część spotkania, dzielenie się opłatkiem. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd uczestnicy spotkania, oprócz doznań duchowych, mogli posilić się wigilijnymi potrawami. Spotkaniu towarzyszyła radosna i rodzinna atmosfera.