18 grudzień 2018

Spotkanie opłatkowe w Łazisku

Tradycyjnie jak co roku w połowie grudnia w świetlicy wiejskiej w Łazisku odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łaziska.  W uroczystości udział wzięły przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz seniorki z Łaziska. Na zaproszenie organizatorów przybyli również: wójt gminy – Franciszek Szmigiel, zastępca wójta Sławomir Bernacki, skarbnik gminy – Aneta Maciążek, sekretarz gminy – Przemysław Sepkowski, przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska, radny- Eugeniusz Gawarzyński, inspektor ds. kultury i promocji – Maria Robak, ks. Józef Jeleń i siostra Krystyna oraz przedstawiciele miejscowych organizacji. Uroczystość rozpoczęła się programem słowno- muzycznym w wykonaniu dzieci ze świetlicy wiejskiej pod kierunkiem świetlicowej p. Beaty Ogłuszki. Zgromadzonych powitała i złożyła życzenia świąteczne przewodnicząca KGW Irena Bober. W imieniu przybyłych gości życzenia złożył wójt, zastępca wójta oraz przewodnicząca rady gminy. Modlitwą odmówioną przez Proboszcza parafii  św. Małgorzaty w Chorzęcinie rozpoczęła się najważniejsza część spotkania, dzielenie się opłatkiem. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd uczestnicy spotkania, oprócz doznań duchowych, mogli posilić się wigilijnymi potrawami. Spotkaniu towarzyszyła radosna i rodzinna atmosfera.

Kalendarz