09 maj 2019

Spotkania autorskie w ramach projektu „Z Książką na Walizkach”

W dniu 8 maja w święto Bibliotekarzy i Bibliotek, w dwóch Filiach Bibliotecznych odbyły się spotkania autorskie w ramach projektu „Z Książką na Walizkach”.
Tegoroczne 7 łódzkie spotkania z młodymi czytelnikami odbywały się pod wspólnym tytułem: Co w trawie piszczy.
W Filiach w Twardej i w Zawadzie spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Frączek, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci. W bibliotece w Twardej z pisarką spotkały się przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach.
Pani Agnieszka przybliżyła najmłodszym czytelnikom proces tworzenia książki. Pokazała, że na książkę składa się praca wielu ludzi tj. pisarz, ilustrator, korektor, redaktor i wydawca.
Pisarka zaznaczyła, że pisząc swoje teksty dla najmłodszych pamięta żeby były one zabawne i zachęcające do czytania. To właśnie przez czytanie uczymy się prawidłowej wymowy i pisowni. Spotkanie odbyło się w największej sali nowego Domu Ludowegow Twardej, która będzie służyła m. in takim właśnie działaniom.
W drugim spotkaniu z pisarką uczestniczyły dzieci klas IV i V ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Uczestnicy tego spotkania mieli okazję posłuchać prelekcji popularyzującej wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Wiersze Pani Agnieszki Frączek często dotykają tematyki związanej z kulturą słowa i wszechobecnych błędów językowych. Pani Agnieszka jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem, co znajduje odzwierciedlenie w tematyce pisanych przez nią książek dla dzieci. Prywatnie pisarka uwielbia zwierzęta, które umieszcza w swoich książkach. Na obu spotkaniach można było otrzymać dedykację wraz z autografem autorki.

Kalendarz