27 grudzień 2021

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała dotację na realizację projektu pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”.

Wysokość dotacji wynosi: 8.000.000,00 zł.

Realizacja projektu obejmuje budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i technicznej służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice.

Wnioskiem o dofinansowanie objęto: zagospodarowanie turystyczne terenu nad Zalewem Sulejowskim, obejmujące ciągi pieszo-jezdne, tradycyjny i wodny plac zabaw, boisko plażowe, siłownię zewnętrzną, plaże, miejsce do kąpieli, architekturę zieleni, oświetlenie parkowe, scenę letnią, mała architektura,  obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne oraz rozbudowę drogi dojazdowej (ul. Klonowa) wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem.

Działanie 1 - roboty budowlane. Działanie 2 - nadzór inwestorski.

Kalendarz