17 wrzesień 2019

Ruszyły roboty drogowe przy ul. Sadowej i części ul. Polnej w Kolonii Zawada

W sierpniu podpisano umowę na przebudowę ul. Sadowej i części ul. Polnej w Kolonii Zawada. Łączna długość przebudowywanych dróg wyniesie 1,23 km.Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Na drodze zostanie wykonana warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Ulice zostaną poszerzone do szerokości 4,5 m. Zjazdy indywidualne do nieruchomości zabudowanych zostaną wykonane z kostki betonowej, natomiast do nieruchomości niezabudowanych z kruszywa łamanego. Dodatkowo zostaną wykonane prace w zakresie odwodnienia pasa drogowego. Pojawi się również nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Roboty drogowe w Kolonii Zawada to koszt ponad 928 tys. zł. Inwestycja będzie wykonywana etapami. I etap – odcinek o długości 866 mb, zostanie wykonany do końca listopada 2019 r., natomiast zakończenie II etapu – odcinek o długości 364,94 mb, przewidziano na wrzesień 2020 r.

Galeria

Kalendarz