07 sierpień 2019

Rusza przebudowa drogi w Cekanowie (przez las)

Gmina Tomaszów Mazowiecki przejęła w zarządzanie od Gminy Lubochnia odcinek drogi przez las w Cekanowie. Jest to jedyna z dwóch dróg dojazdowych do miejscowości Cekanów.

Stan techniczny drogi jest bardzo zły, nawierzchnia jezdni jest uszkodzona w wielu miejscach i nierówna. Widoczne są liczne spękania, duże ubytki w jezdni oraz ślady po naprawach i remontach cząstkowych drogi. Ten odcinek drogi zdecydowanie wymaga przebudowy.

Pod koniec lipca Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę na przebudowę tej drogi na odcinku ok. 800 mb. Roboty wykona firma Aglet Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę ponad 494 tys. zł. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5 m. Pobocze zostanie utwardzone kruszywem, tak jak i zjazdy do nieruchomości niezabudowanych. Do nieruchomości zabudowanych natomiast zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej. Firma wykona również regulacje rowów przydrożnych. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na drugą połowę sierpnia br., a zakończenie prac drogowych nastąpi z końcem października.

Przebudowa drogi zapewni bezpieczny dojazd do miejscowości Cekanów, zmniejszy się hałas i skróci czas dojazdu do nieruchomości. Inwestycja ta zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Cekanowa.

Galeria

Kalendarz