Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice.

Beneficjent: GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

OPIS INWESTYCJI:
Realizacja projektu obejmuje budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i technicznej służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice.

Zakres prac: zagospodarowanie turystyczne terenu nad Zalewem Sulejowskim, obejmujące ciągi pieszo-jezdne, tradycyjny i wodny plac zabaw, boisko plażowe, siłownię zewnętrzną, plaże, miejsce do kąpieli, architekturę zieleni, oświetlenie parkowe, scenę letnią, mała architektura, obiekty administracyjno-usługowo-sanitarne oraz rozbudowa drogi dojazdowej (ul. Klonowa) wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem.

Całkowita wartość inwestycji – 16.000.000,00 zł

Dofinansowanie – 8.000.000,00 zł

Planowany okres realizacji: III kwartał 2023 r. – III kw. 2024 r.