04 maj 2023

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 110530E w miejscowości Jadwigów

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 110530E w miejscowości Jadwigów”. Wykonawcą jest Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych Grażyna Buchalska z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość robót wynosi 2.376.720,29 zł brutto, natomiast wysokość dofinansowania: 1.512.306,75 zł. Termin zakończenia zadania to październik 2023 r. Prace będą polegały na rozbudowie i przebudowie ok. 1,02 km drogi gminnej nr 110530E przez wieś Jadwigów, na odcinku od skrzyżowania z drogą S8 do pętli autobusowej. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej, pobocza, zjazdy oraz pętla autobusowa.

Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się standard poruszania się mieszkańców Jadwigowa, jak również wzrośnie atrakcyjność terenów zabudowy jednorodzinnej.

Galeria

Kalendarz