29 maj 2019

Renowacja obiektu Strażnicy w Wiadernie

W maju zakończyły się prace budowlane związane z „Termomodernizacją budynku OSP w Wiadernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”. W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian, stropów i posadzek, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową (w tym dwie bramy garażowe) oraz dokonano wymiany grzejników elektrycznych na piece akumulacyjne w większych pomieszczeniach i piece dynamiczne w mniejszych pomieszczeniach. Dodatkowo wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu i pokryto nową blachodachówką oraz zainstalowano panele fotowoltaiczne, w celu wykorzystania energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii.

Wykonano również remont wewnątrz pomieszczeń poprzez wykonanie sufitu podwieszanego, odtworzenie posadzek z płytek, gipsowanie, malowanie, modernizację oświetlenia wewnętrznego i wymianę drzwi wewnętrznych.

W celu segregacji substancji ropopochodnych przed odprowadzaniem ścieków, garaż Ochotniczej Straży Pożarnej został wyposażony w separator ropopochodnych oleju.

      Wszystkie powyższe prace budowlane na terenie obiektu wykonał Zakład Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. z Tomaszowa Mazowieckiego za łączną kwotę brutto 321.186,31 zł.

Gmina Tomaszów Mazowiecki na sfinansowanie tej inwestycji uzyskała wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość dotacji z WFOŚiGW to ok. 32 tys. zł, a pożyczki ok. 48 tys. zł.

W najbliższych dniach będą wykonywane kolejne prace na obiekcie. Firma z Żarnowa – Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym wykona utwardzenie kostką betonową przed budynkiem na powierzchni ponad 370 m2. Koszt tych robót to ponad 45 tys. zł. Do końca czerwca wykonane będzie również ogrodzenie zewnętrzne panelowe wraz z bramą przesuwną i furtką. Ogrodzenie wykona firma GOLEŃ ze Smardzewic za niecałe 22 tys. zł.

Kalendarz