13 czerwiec 2024

Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie – Radonia

W dniu 12 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Sławomir Bernacki oraz Przemysław Klonowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. zo.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, w  obecności inspektora nadzoru – Konrada Ząbeckiego podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie – Radonia”. W spotkaniu uczestniczył także Marcin Baranowski -Starosta Opoczyński oraz Rafał Marszałek -Wójt Gminy Mniszków.                                       

W ramach zadania zostanie rozbudowany odcinek drogi o długości 3 817,00 mb.

Zakres prac remontowych obejmuje:

  • frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni,
  • wycinkę drzew oraz karczowanie pni,
  • remont połamanych krawędzi jezdni obejmujący wymianę podbudowy,
  • ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
  • wykonanie warstwy ścieralnej o średniej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej,
  • obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,
  • odmulenie i dostosowanie niwelety rowów przydrożnych,
  • remont wjazdów gospodarczych,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • roboty wykończeniowe (plantowanie i obsianie skarp, sadzenie drzew).

 

Wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do listopada 2024r. Koszt robót budowlanych wynosi 3.797.382,95 zł brutto, z czego 70% kwoty Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki, Powiatu Opoczyńskiego i Gminy Mniszków.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej umożliwi ruch samochodów ciężarowych z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Gminy Mniszków do drogi krajowej nr 12. 

Galeria

Kalendarz