22 czerwiec 2020

Rekrutacja uzupełniająca - nabór do projektu edukacyjnego

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

RUSZA NABÓR DO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

WÓJT GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW DO PROJEKTU

„KU LEPSZEJ EDUKACJI W GMINIE TOMASZÓW MAZOWIECKI” – ROK SZKOLNY 2020/2021

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

 

W dniach 17-21 sierpnia 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca dla uczniów ww. szkół na zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych od 22 czerwca 2020 r. na stronach internetowych oraz
w sekretariatach poszczególnych szkół, objętych projektem.

 

Projekt skierowany jest do uczniów:

 • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Komorowie,
 • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach,
 • Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wiadernie,
 • Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie,
 • Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami dostępne są w punktach rekrutacyjnych:

 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Komorowie,

Komorów, ul. Tomaszowska 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 44 723-76-93

w sekretariacie oraz na stronie internetowej  www.  https://zskomorow.pl

 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach,
 1. Główna 10, 97-213 Smardzewice, tel. 44 710-86-14

w sekretariacie oraz na stronie internetowej http://www.zsp-smardzewice.edu.pl

 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Wiadernie,

Wiaderno 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,  tel. 44 724-38-93

w sekretariacie oraz na stronie internetowej www.zswiaderno.wixsite.com/about-1

 • Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie,

Chorzęcin 75, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 44 710-90-76

w sekretariacie oraz na stronie internetowej www.spchorzecin.edupage.org

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie

Zawada 249/255, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 44710-90-75

w sekretariacie oraz na stronie internetowej www.zszawada.edupage.org

 Punkt rekrutacyjny (sekretariat) jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.

 Ponadto dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki www.gminatomaszowmaz.pl, w zakładce Projekt edukacyjny „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki”

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kalendarz