08 lipiec 2020

Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2019

Gmina Tomaszów Mazowiecki zajęła 1 miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego  w powiecie tomaszowskim.

Przed nami tylko 5 najbogatszych gmin województwie łódzkim:

 1. Gmina Kleszczów
 2. Gmina Rząśnia
 3. Gmina Nowosolna
 4. Gmina Krzyżanów
 5. Gmina Daszyna
 6. Gmina Tomaszów Mazowiecki

W kategorii gmin wiejskich zajęliśmy 52 miejsce w skali kraju i jest to znaczący wzrost
 w porównaniu z Rankingiem z ubiegłego roku, w którym Gmina Tomaszów Mazowiecki
była na 100 pozycji. 

Badaniem objęto 1547 gmin wiejskich.

Do oceny kondycji finansowej wybrano siedem wskaźników:

 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżący

W przypadku naszej Gminy największy wzrost dotyczy udziału wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem, który wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne. Wysoka wartość wskaźnika oznacza, że Gmina wykazuje się większą działalnością inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowę nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury społecznej.

Kalendarz