05 styczeń 2023

Quad dla OSP Wąwał

Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała dotacje ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup quada. W październiku 2022r. Gmina Tomaszów Mazowiecki zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych  związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Kwota dotacji w wysokości 50 000,00 zł została przekazana na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci quada. Na początku grudnia br. został zakupiony quad za kwotę 54.988,00 zł, który w dniu 8 grudnia 2022r. został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwale, na podstawie zawartej umowy użyczenia.

Pojazd specjalistyczny typu quad będzie służył do pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu zdarzeń, miejscach popełnienia przestępstwa, działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych dla innego typu sprzętu np. samochodów strażackich, karetek, policji i innych służb ratowniczych. Quad jest jedynym tego typu pojazdem specjalistycznym na terenie powiatu tomaszowskiego będącym na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Galeria

Kalendarz