16 sierpień 2018

Przekazanie toreb medycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 16 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki nastąpiło uroczyste przekazanie toreb medycznych, których zakup był współfinansowany  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Torby Jednostkom OSP z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki przekazali: Wójt Franciszek Szmigiel i Sekretarz Przemysław Sepkowski.

Kalendarz