01 październik 2018

Przedszkole w Twardej gotowe na pierwsze zajęcia dla przedszkolaków

W Twardej nadal trwają prace budowlane przy obiekcie użyteczności publicznej, z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne. Zakończona została jedynie część prac dotycząca pomieszczeń przedszkola. Zmieniono częściowo układ sal lekcyjnych, tak aby każda z sal miała swój własny sanitariat. Ponadto wykonano sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W dwóch salach lekcyjnych zamontowano dodatkowe okna, aby docierało więcej światła dziennego. Wszystkie pomieszczenia odmalowano w kolorach, które z pewnością spodobają się dzieciom, a nawierzchnię podłóg w każdej sali lekcyjnej wyłożono trwałą wykładziną z PCV. Zostały wymienione także drzwi zewnetrzne oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia kotłowni dostosowano do wymogów p.poż, a przed budynkiem utwardzono kruszywem kamiennym droge dojazdową.

Miejmy nadzieje, że nowe, widne i kolorowe pomieszczenia przedszkolne zrekompensują trudności, jakie miały dzieci i ich rodzice w związku z czasowym korzystaniem z przedszkola w Smardzewicach. Zajęcia przedszkolne zostały wznowione z dniem 3 października br.

Prace w dobudowanej części świetlicy nadal trwają. Zakończono budowę konstrukcji dachu, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano nowa elewację. Obecnie prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

Zagospodarowanie terenu jest nadal na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Na zewnątrz powstać ma przestrzeń do biesiadowania i grillowania, jak również do organizowania imprez kulturalnych na powietrzu. Dla mieszkańców Twardej, Tresty i Karolinowa planuje się altany ogrodowe, grill, miejsce na ognisko, taras oraz ścieżki do spacerów. Teren przed świetlicą wyłożony zostanie kostką betonową.

Dla przypomnienia - inwestycja w Twardej jest realizowana w ramach projektu unijnego projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Na tą część gmina uzyskała ponad 658 tys. dofinansowania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami Miasto Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz Powiatem tomaszowskim. Każdy z partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2020 r.

 

Kalendarz