06 sierpień 2020

Przebudowa drogi gminnej nr 116457E - ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 116457E- ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów”

 

Kwota dofinansowania z FDS: 346.632,00 zł

Całkowitą wartość inwestycji: 693.266,16

 

Cele projektu:  

Podstawowym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki. Przebudowana droga będzie posiadać odpowiednie parametry geometryczne i konstrukcyjne. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni, a w tym zostaną ułożone dwie warstwy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna), co znacząco poprawi nośność drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto przebudowa drogi przyczyni się do obniżenia emisji spalin i hałasu oraz do poprawy komfortu podróżowania.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości 565 mb i szer.  docelowej jezdni: 4,5 m.

 Zostaną wykonane następujace prace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni:

- beton asfaltowy w warstwie ścieralnej o gr. 4 cm,

- beton asfaltowy w warstwie wiążącej o gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu rodzimego cementem o gr. 15 cm na całej szerokości korony drogi.

- pobocza obustronne o szer. 0,75 m i grubości 25 cm

- zjazdy do nieruchomości zabudowanych o nawierzchni z kostki betonowej,

- zjazdy do pól o nawierzchni z destruktu, pozyskanego z rozbiórki jezdni,                                                                                                                                                                                     

- udrożnienie

 

Planowane efekty:

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Cekanów wpłynie pozytywnie na:

  1. Zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego poprzez:

- lepszy dostęp komunikacyjny do centrum miejscowości Smardzewice oraz pobliskiego Tomaszowa Maz.

- rozwój gospodarczy wsi,

- lepszy dostęp komunikacyjny umożliwi szybszy rozwój gospodarczy, zwłaszcza małych przedsiębiorstw

  1. Poprawę jakości życia mieszkańców:

- przebudowana droga zapewni bezpieczny dojazd do centrum miejscowości Cekanów,

- zmniejszy się hałas, skróci czas dojazdu do nieruchomości,

- poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi.                                                                                                                                                                                     

  1. Zapewnienie spójności terytorialnej, podniesienie rozwoju i konkurencyjności miejscowości.

 

Harmonogramu projektu prezentujący jego główne etapy i postęp prac:

Lp.

Zakres robót

Termin realizacji

1.       2.

Roboty ziemne i odwodnienie drogi

lipiec 2020 r.

2.       3.

Podbudowa jezdni

lipiec 2020 r.

3.       4.

Warstwa wiążąca jezdni i zjazdy do nieruchomości 

lipiec 2020 r.

4.       5.

Warstwa ścieralna jezdni

lipiec 2020 r.

5.       6.

Roboty wykończeniowe

lipiec 2020 r.

6.       7.

Oznakowanie  pionowe i poziome 

lipiec 2020 r.

7.       8.

Tablica informacyjna

lipiec 2020 r.

8.       9.

Nadzór inwestorski

lipiec 2020 r.

Galeria

Kalendarz