07 listopad 2019

Przebudowa drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada (ul. Sadowa i część ul. Polnej)

Nazwa zadania objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: „Przebudowa drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada (ul. Sadowa i część ul. Polnej)”

Całkowita wartość zadania:  1.078.809,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 701.225,00 PLN

Kwota wkładu własnego Gminy Tomaszów Mazowiecki: 377.584,00 PLN

Okres realizacji zadania: 2019 -2020

 

Opis zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 116407E w miejscowości Kolonia Zawada (ulica Sadowa i część ulicy Polnej w obrębie skrzyżowania) o długości 1,23 km, w następującym zakresie:

- szerokość docelowa jezdni: 4,5 m,

- jezdnia ul. Sadowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- pobocza obustronnie utwardzone kruszywem łamanym o szer. 0,75 m,  

- zjazdy do nieruchomości zabudowanych o nawierzchni z kostki betonowej,

- zjazdy do pól o nawierzchni z kruszywa łamanego,

- udrożnienie odwodnienia drogi poprzez odtworzenie rowów przydrożnych,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych.

W ramach realizacji inwestycji zostanie przebudowane także skrzyżowanie ul. Sadowej z ul. Polną  w celu dostosowania parametrów technicznych dla skrzyżowania dróg równorzędnych.  

 

Kalendarz