17 grudzień 2020

Projekt Zdalna Szkoła

Nazwa projektu

„Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Cel projektu

 

Sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im prowadzenie zdalnego kształcenia

Beneficjent

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Wartość Projektu

65.091,60 zł

 

Wartość dofinansowania ze środków unijnych

65.091,60 zł

 

Procent dofinansowania

100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu

 

Projekt realizowany w ramach programu

 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Rok realizacji

2020 r.

Główny cel projektu

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem COVID-19. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z uczniów i nauczycieli nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W ramach projektu zakupiono nw sprzęt na łączną kwotę –  65 091,60 zł brutto

  • Laptop: 20 szt. x 2897,88 zł/szt. = 57 957,60 zł brutto
  • Oprogramowanie: 20 szt. x 356,70 zł/szt. = 7 134,00 zł brutto

 

 

Parametry sprzętu

Laptop

DELL

DELL VOSTRO 3501

Oprogramowanie

Microsoft

MS Office 2019 Standard 2019 MOLP EDU

 

Podział na poszczególne szkoły

  1. Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie

Laptop: 4 szt. x 2897,88 zł/szt. = 11 591,52 zł brutto

Oprogramowanie: 4 szt. x 356,70 zł/szt. = 1 426,80 brutto

  1. Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Laptop: 4 szt. x 2897,88 zł/szt. = 11 591,52 zł brutto

Oprogramowanie: 4 szt. x 356,70 zł/szt. = 1 426,80 brutto

  1. Szkoła Podstawowa w Smardzewicach

Laptop: 4 szt. x 2897,88 zł/szt. = 11 591,52 zł brutto

Oprogramowanie: 4 szt. x 356,70 zł/szt. = 1 426,80 brutto

  1. Szkoła Podstawowa w Wiadernie

Laptop: 4 szt. x 2897,88 zł/szt. = 11 591,52 zł brutto

Oprogramowanie: 4 szt. x 356,70 zł/szt. = 1 426,80 brutto

  1. Szkoła Podstawowa w Komorowie

Laptop: 4 szt. x 2897,88 zł/szt. = 11 591,52 zł brutto

Oprogramowanie: 4 szt. x 356,70 zł/szt. = 1 426,80 brutto

 

 

 

 

 

Kalendarz