13 wrzesień 2019

Program Czyste Powietrze

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Pod numerem 22 45 95 955 została uruchomiona ogólnokrajowa infolinia lub pod nr 42 663-41-00 WFOŚIGW w Łodzi.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania

  • Dotacja
  • Pożyczka

Kwota dofinansowania

  • Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.
  • Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
  • Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

  • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
  • Docieplenie przegród budowlanych.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkim funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) w Łodzi.

Bliższe informacje na stronie  http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze,46,518.html

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kalendarz