15 maj 2023

Prace wokół Zalewu Sulejowskiego w Smardzewicach zbliżają się do końca

Sukcesywnie prowadzone są prace budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice – Gmina Tomaszów Mazowiecki”. Na chwile obecną stan zaawansowania prac wynosi już ok. 70%. Realizacja inwestycji rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i potrwa do września br.

Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe w obu budynkach oraz przy obiekcie sceny plenerowej. Budowany jest wodny plac zabaw, boiska i siłownia plenerowa. Na ul. Klonowej została częściowo ułożona nawierzchnia z kostki. Wykonano już promenadę wzdłuż linii brzegowej Zalewu oraz prowadzone są prace wykończeniowe na obiekcie molo. Inwestycja jest prowadzona w partnerstwie z Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Warszawie. Wykonawca jest firma JOKA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Kalendarz