27 maj 2022

Porozumienie z Komendą Powiatową Policji podpisane

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel i Komendant Powiatowy Policji Szymon Herman podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki. W ramach porozumienia zwiększona zostanie liczba patroli policyjnych na terenie gminy w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 października 2022 r. Patrole policyjne dwuosobowe będą pełnione w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zalewu Sulejowskiego, rzeki Pilicy, terenach przywodnych oraz innych miejscach wynikających z bieżącej analizy zagrożeń. Na powyższy cel Gmina przekazała dotację w wysokości 18 000,00 zł.

Galeria

Kalendarz