05 styczeń 2023

Pojazd ratowniczo-gaśniczy już w Wąwale

Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała dotacje ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wąwał. W grudniu 2022r. Gmina Tomaszów Mazowiecki zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych  związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Kwota dotacji w wysokości 200 000,00 zł została przekazana na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci pojazdu ratowniczo-gaśniczego. W grudniu 2022r. sprzęt pojazd ten został zakupiony za kwotę 415 000,00 zł, który w dniu 30 grudnia 2022r. został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwale, na podstawie zawartej umowy użyczenia.

Zakupiony średni pojazd ratowniczo – gaśniczego jest niezbędny do prowadzenia działań przez strażaków ochotników. W znaczący sposób przyczyni się on do wzmocnienia i ochrony przeciwpożarowej terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz powiatu tomaszowskiego. Zakup przedmiotowego pojazdu poprawi bezpieczeństwo i komfort służby strażaków ochotników biorących udział w akcjach bojowych. Realizacja projektu pozwoli zminimalizować straty powstałe w wyniku awarii, katastrof i klęsk żywiołowych oraz zmniejszy ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Galeria

Kalendarz