14 luty 2023

Podsumowanie roku 2022 w OSP Zawada i OSP Chorzęcin

W dniu 4 lutego 2023 r. w Zawadzie, a 11 lutego w Chorzęcinie druhny i druhowie podsumowali 2022 rok. W spotkaniu w Zawadzie udział wzięli druhowie OSP Zawada oraz zaproszeni goście: Ewa Wendrowska Radna  Sejmiku Województwa Łódzkiego, dh Tadeusz Cisowski  -ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Sławomir Bernacki Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, Bogdan Krężelewski Prezes OSP Zawada, Elżbieta Wojtalczyk-Miksa dyrektor szkoły w Zawadzie,  Jarosz Wioletta reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie , Tomasz Jabrzyk radny Rady Gminy  oraz Krzysztof Ogórek sołtys wsi Zawada.        
W zebraniu w Chorzęcinie udział wzięli druhny i druhowie OSP Chorzęcin oraz zaproszeni goście: Ewa Wendrowska Radna  Sejmiku Województwa Łódzkiego, st. bryg. Dariusz Polański Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Mazowieckim, Krystyna Pierścińska Przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, Sławomir Bernacki Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki,  Edmund Król Prezes ZOSPRP w Gminie Tomaszów Mazowiecki oraz Włodzimierz Justyna Radny Rady Powiatu.
Podczas obydwu uroczystości Zarządy OSP Zawada i OSP Chorzęcin otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy, a przybyli goście dziękowali druhom za niesienie pomocy poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zaangażowanie i prace na rzecz swoich  jednostek.       
My życzymy tyle samo powrotów z akcji, co wyjazdów.

 

Galeria

Kalendarz